Daisyboeken nu ook online

Vanaf nu kan je daisyboeken ook gratis online beluisteren via de bib.

Nog nooit van daisy gehoord? Daisyboeken zijn luisterverhalen uitgegeven door Luisterpunt. Ze zijn speciaal ontworpen voor mensen met een leesbeperking. Voorheen kon je al daisyschijfjes en een daisyspeler ontlenen bij de bib. Nu kan je de verhalen dus ook online beluisteren via je computer, tablet of smartphone. Bovendien heb je toegang tot de hele catalogus van de Luisterpuntbibliotheek.

Heb je een leesbeperking en wil je online daisyboeken ontlenen? Laat dan even een Luisterpunt-account aanmaken aan de balie. Voor meer uitleg over de software of app, kan je terecht bij onze medewerkers of kan je hier alvast meer info vinden.