De 3 bibliotheken zijn op volgende dagen gesloten:

 • 1 januari (nieuwjaarsdag)
 • eerste werkdag na 1 januari (namiddag en avond gesloten)
 • zaterdag voor Pasen en paasmaandag
 • 1 mei (feest van de arbeid)
 • O.H. Hemelvaartdag (donderdag)
 • zaterdag voor Pinksteren en pinkstermaandag
 • 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • 21 juli  (nationale feestdag)
 • 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • 1 november (allerheiligen)
 • 2 november (allerzielen)
 • 11 november (wapenstilstand)
 • 24 december (namiddag en avond gesloten)
 • 25 december (kerstdag)
 • 26 december (2de kerstdag)
 • 31 december (namiddag en avond gesloten)